Opstart

 • Uforpligtende opstartsmøde
 • Besigtigelse af loftrum
 • Afgivelse af tilbud

Aftale

 • Indgåelse af samarbejdsaftale
 • Materialevalg
 • Tidsplan
 • Deltagelse i generalforsamlingen

Projektering

 • Ansøgning byggeandragende
 • Myndighedsprojekt
 • Ingeniørberegninger

Byggestart

 • Tidsplan
 • Fagtilsyn/byggemøder
 • Beboerinfo

Afslutning

 • Kvalitetssikring
 • Økonomiopfølgning
 • Aflevering af nøglefærdigt projekt
click here

2T Tagbolig og tagterrasse

2T Arkitekt & Ingeniør kan hjælpe Jer med Jeres bygge- eller renoveringsprojekt i forbindelse med etablering af tagboliger eller tagterrasser.Vi er med hele vejen og sørger for at projektet forløber på en tilfredsstillende måde.

 
Kontakt 2T
 • ⚫ Københavnsvej 261, 1. sal, 4000 Roskilde
 • ⚫ Ahlgade 1C, 4300 Holbæk
 • +45 35 13 49 89
 • cvr. nr. 29 19 72 37
 • info@2-t.dk
 • www.2-T.dk